Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

замын-үүдийн гааль

Ratio

Гаалийн байцаагч нарын авлига авсан бичлэгийг нийтэд дэлгэлээ 

Энэ нь 34 гаалийн улсын байцаагчид холбогдох хэрэг бөгөөд хахуульд