Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

зуух янданг буулгалаа

Ratio

Журам зөрчсөн айлын зуух янданг буулгалаа 

Агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг 2017 онд шинэчлэн тогтоосон юм.