Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

зөрчилтэй улсын дугаар

Ratio

Улсын дугаартай холбоотой зөрчлийн тоо буурахгүй байна 

Улсын дугаартай холбоотой 10 мянга гаруй зөрчлийг 14 хоногийн хугацаанд