Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

илжигний эрх

Ratio

Грект 100 кг-аас дээш жинтэй жуулчинг илжиг унахыг хориглолоо

Илүүдэл жинтэй жуулчдыг өгсүүр газар зөөснөөс болж илжигний биед гэмтэл