Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Иргэд замын бүсчлэлд хуваах асуудлыг дэмжсэнгүй

Ratio

Авто замыг бүсчлэлд хуваах асуудлыг тодорхойгүй хугацаагаар хойшлууллаа

Учир нь иргэдийн дийлэнх нь нийслэлийн замыг A, B, C