Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Кембриджийн хөтөлбөр

Ratio

Орон нутгийн сургуулийг Кембриджийн хөтөлбөртэй болгоно

Нийт таван сургуулийг хамруулахаар тохиролцсон байна.