Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

МАА-н бүтээгдэхүүн

Ratio

ХАА-н мастер төлөвлөгөөг 2020 оноос боловсруулна 

Мастер төлөвлөгөөг боловсруулахад ЖАЙКА олон улсын байгууллагатай хамтарна.