Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

махны нөөц бүрдүүлэлт

Ratio

Махны нөөц, хангамжийг нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна

Албаныхны зүгээс махны нөөц, хангамжийг бүрдүүлж чадвал үнэ нь тогтвортой