Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

махны экспорт

Ratio

Махны нөөц, хангамжийг нэмэгдүүлэхээр ажиллаж байна

Албаныхны зүгээс махны нөөц, хангамжийг бүрдүүлж чадвал үнэ нь тогтвортой

Ratio

Сүргийн бүтцэд тулгуурлан махны экспортыг нэмэгдүүлнэ

Манай улс энэ оны 10-р сарын байдлаар махны экспортын зорилтоо

Ratio

Махны экспорт 2.4 хувиар өсчээ

Манай улс махныхаа экспортыг 2020 гэхэд 100 мянган тоннд хүргэх

Ratio

Махны экспортоос 110.6 тэрбум төгрөгийн орлого олжээ

Өмнөх жилтэй харьцуулахад махны экспорт 2.8 дахин нэмэгджээ.