Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Монголбанк дэлхийн худалдааны дайныг анхааралтай ажиглаж байна

Ratio

Н.Батжин: Монголбанк дэлхийн худалдааны маргааныг анхааралтай ажиглаж байна

Америк импортын ганд 25 хувь, хөнгөн цагаанд 10 хувийн татвар