Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

монголын хот дахь эрэн хайх

Ratio

ОБЕГ-ын алба хаагчид чадавхи дээшлүүлэх төсөлд хамрагдаж байна

Төслийн нэгдүгээр шатыг 2017 онд хэрэгжүүлсэн байна.