Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

монгол улаан загалмай нмйгэмлэг

Ratio

Ховд аймгийн иргэдэд 115 сая төгрөгийн тусламж үзүүлжээ

Улаан загалмай нийгэмлэгээс үерт өртсөн иргэдэд 115 сая төгрөгийн тусламж