Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Монгол улсын 5 дахь Ерөнхийлөгч

Ratio

Ерөнхийлөгчийн “Топ” амлалтыг тольдохуй

Оффшор, 60 тэрбумд дөрөөлсөн “Монгол ялалт, Монгол амлалт.”