Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Монгол хүүхдүүд

Ratio

Монгол хүүхдийн биеийн хэмжээг судалгаагаар тогтоолоо

ҮСХ-ны мэдээллээр Монголын хүн амын 22 хувийг эзэлж буй 6-18