Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Мөрөнгийн гудамж

Ratio

Германд Мөрөн хотын гудамж байгуулагдлаа

Энэ нь Барут/Марк болон Мөрөн хотын хамтын түншлэлийн хүрээнд хийгдэж