Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

НАСА сар луу нисэх

Ratio

НАСА-ийн сансрын хөлөг сар руу нисэхэд бэлэн боллоо

Уг хөлөг ирэх онд сансрын нисгэгчгүйгээр сарыг зургаан хоног тойрох