Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Нефтийн үйлдвэр

Ratio

Газрын тосны үйлдвэрийн хувьцаа эзэмшигчийн эрхийг УУХҮЯ хэрэгжүүлнэ

Дорноговь аймагт баригдаж буй газрын тос боловсруулах үйлдвэр 2022 онд

Ratio

Газрын тосны боловсруулах үйлдвэрийн суурийг тавилаа

Үйлдвэрийг 2022 онд бүрэн ашиглалтад оруулахаар төлөвлөжээ.