Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

нийслэлийн хууурайшилтын зэрэглэл

Ratio

Нийслэлийн хуурайшилт аюултай байдалд хүрчээ

Улсын онцгой байдлын комиссоос хуурайшилтын зэрэглэл III болон түүнээс давбал