Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

ноён уулыг дархан цаазат болголоо

Ratio

Ноён уул орчмыг дархан цаазат болголоо 

Тус газар нь улсын тусгай хамгаалалтад байдаг хэдий ч 12