Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Ноён уул

Ratio

Ноён уулын хамгаалалтын захиргааг байгуулна 

Тус газрыг 2015 онд улсын тусгай хамгаалалтад авч байсан юм.

Ratio

Ноён уул орчмыг дархан цаазат болголоо 

Тус газар нь улсын тусгай хамгаалалтад байдаг хэдий ч 12