Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

нэг наст

Ratio

Хадлан бэлтгэлийн ажил 60 гаруй хувьтай байна

Баян-Өлгий аймаг хадлан тэжээлээ бүрэн хангажээ.