Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

озоны давхарга

Ratio

Озоны давхарга 50 жилийн дараа бүрэн нөхөгдөнө

Олон улс 1980-аад онд хлорфторуглерод агуулдаг бүтээгдэхүүнээс татгалзсан нь уг

Ratio

Хөргөгч, агааржууулагч зэрэг нь озон задалдаг бодис агуулдаг

Иймд иргэд ахуйн хэрэглээндээ дээрх тоног төхөөрмжийг зохистой хэрэглэх нь