Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

ойгүйдэл

Ratio

Австри улсад хөлбөмбөгийн талбайг ойжуулжээ

Энэ нь дэлхийн дулаарал, ойгүйжилтийг эсэргүүцсэн утгатай юм.