Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Олон улсын жолооны үнэмлэх хэрхэн авах

Ratio

Гадаадын иргэн жолооны үнэмлэх хэрхэн авах вэ? 

Жилд дунджаар 40-50 мянган шинэ жолооч бэлтгэгддэг байна.