Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

онгоцны билетийн үнэ

Ratio

Онгоцны билетийн үнэ өснө

Дэлхий дахинд нефтийн үнэ өсөж байгаа нь агаарын тээврийн салбарт