Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

орон сууцны стандарт

Ratio

Эрчим хүчний хэмнэлттэй Пассив стандартыг Монголд нэвтрүүлэхээр боллоо 

Стандартыг нэвтрүүлэх ажлыг Германы компанитай хамтран хэрэгжүүлнэ.