Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

оскар хөтлөгч

Ratio

Энэ жилийн Оскар дахин хөтлөгчгүй явагдана 

Өнгөрсөн жил мөн хөтлөгчгүй явагдсан ч үзэгчдийн тоо өссөн байна.