Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

отор нүүдлийн судалгаа

Ratio

Энэ өвөл 8.3 сая толгой мал отроор өвөлжинө

Гэвч 592.7 мянган хонин толгой малыг отроор өвөлжүүлэх бэлчээрийн даацтай