Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

ОУ-ын жолооны үнэмлэх

Ratio

Гадаадын иргэн жолооны үнэмлэх хэрхэн авах вэ? 

Жилд дунджаар 40-50 мянган шинэ жолооч бэлтгэгддэг байна.