Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

рчүүдийн бэлгийн эс

Ratio

Бариу дотуур хувцас эрчүүдийн бэлгийн эсийг сулруулдаг

Ийм төрлийн дотуур хувцас өмсдөг эрчүүд бэлгийн даавар их ялгаруулдаг