Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Самсунг нугалдаг утас

Ratio

Самсунг нугалдаг утсаа танилцууллаа

Энэ нь сүүлийн үеийн утаснуудаас нимгэн байх гэнэ.