Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

сарын тэмдгийн үед ямар дасгал хийх вэ

Ratio

Сарын тэмдгийн үед дасгал хийхийн ач тус

Сарын тэмдгийн үед дасгал хийх нь зургаан төрлийн тустай.