Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

смарткар

Ratio

Тээврийн хэрэгслийг улсын бүртгэлээс цахимаар хасдаг боллоо

 Хөдөлгөөнд оролцдоггүй 95006 тээврийн хэрэгсэл бүртгэлтэй байна.   

Ratio

Төлбөртэй зогсоолын мэдээллийг цахимаар хардаг боллоо

Нийслэлд тусгай зөвшөөрөлтэй 34 төлбөртэй зогсоол байна.

Ratio

Төрийн шилдэг цахим үйлчилгээгээр Smartcar систем шалгарлаа

Уг системээр автомашины албан татвар, торгууль зэргийг төлөхөөс гадна тээврийн

Ratio

Автомашины татвараа амжиж төлөөрэй

Тээврийн хэрэгслийн албан татвар, төлбөр төлөх хуулийн хугацаа дуусахад дөрвөн