Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Солтан

Ratio

Бизнес эрхлэгчдэд очих ёстой хөнгөлөлттэй зээлийг сайд, гишүүд авчээ

Уг зээл нь жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид буюу доорх улс