Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

сонгуулыэ зардал

Ratio

Хэнтийн нөхөн сонгуулийн зардлын дээд хэмжээг тогтоолоо

Уг сонгуульд оролцох нам эвсэл хамгийн ихдээ 113.4 сая төгрөг,