Сэтгэл санааны дарамт

Ratio

Г.Энхбаяр: Хэн нэгнээс хараат байх нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг бухимдалтай, эмзэг болгодог

Гэнэт хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон иргэд маш их айдастай болж, хэн нэгэнтэй ярилцахаасаа санаа зовдог.