Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

С бүс

Ratio

Замын А, В, С бүсчлэлийг иргэдийн саналд үндэслэн хэрэгжүүлнэ

Саналыг энэ сарын 15 хүртэл авах ба одоогоор иргэдийн дэмжсэн,