Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

тесла хятад үйлдвэр

Ratio

Теслагийн Хятад дахь үйлдвэрийн ажил эхэллээ

Энэ нь Америк, Хятадын худалдааны дайнаас зайлсхийх боломж юм.