Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

тог таслах хуваарь

Ratio

Гурван дүүрэгт цахиллгаан хязгаарлана

Урсгал засвартай холбоотойгоор 10:00-18:00 цагийн хооронд тог тасрах юм.

Ratio

Зургаан дүүрэгт цахилгаан хязгаарлана

Урсгал засвартай холбоотойгоор БЗД, СБД, ХУД, СХД, Налайх, Багахангай дүүргийн

Ratio

Таван дүүрэгт цахилгаан хязгаарлана

Урсгал засвартай холбоотойгоор СБД, БЗД, БГД, ХУД, Налайх, Төв аймгийн

Ratio

Таван дүүрэгт цахилгаан хязгаарлана

Цахилгааны шугам сүлжээнд хийх урсгал засварын ажлын хүрээнд зарим дүүрэгт