Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

туаанд зарцуулах мөнгө

Ratio

Энэ өвөл агаарын бохирдолд 154 тэрбум төгрөг зарцуулна

Үүнийг сайжруулсан түлш, индукцийн халаалт, зууханд агаар шүүгч суурилуулах зэрэгт