Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

түүх соёлын дурсгал

Ratio

Ноён уулын хамгаалалтын захиргааг байгуулна 

Тус газрыг 2015 онд улсын тусгай хамгаалалтад авч байсан юм.