Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

төлбөртэй зогсоол

Ratio

Тээврийн хэрэгслийг улсын бүртгэлээс цахимаар хасдаг боллоо

 Хөдөлгөөнд оролцдоггүй 95006 тээврийн хэрэгсэл бүртгэлтэй байна.   

Ratio

Төлбөртэй зогсоолын мэдээллийг цахимаар хардаг боллоо

Нийслэлд тусгай зөвшөөрөлтэй 34 төлбөртэй зогсоол байна.

Ratio

Чингисийн талбайн урд зогсоол амралтын өдөр ажилладаг боллоо

Амралтын өдөр 08:00-22:00 цаг хүртэл ажилладаг боллоо.