Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

төслийн уралдаан

Ratio

Талбайн өмнөх зогсоолыг тохижуулах уралдаан зарлалаа

Төслийн уралдаан 30 сая төгрөгийн шагналын сантай юм.