Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

улсын дугаар арга хэмжээ

Ratio

Улсын дугаартай холбоотой зөрчлийн тоо буурахгүй байна 

Улсын дугаартай холбоотой 10 мянга гаруй зөрчлийг 14 хоногийн хугацаанд