Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

улс төрийн хэлмэгдүүлэлт

Ratio

Хэлмэгдүүлэлтэд өртсөн 36 мянга орчим хүн байна

Хэлмэгдэгсдийн дурсгалыг хүндэтгэх өдөр өнөөдөр тохиож байна. 

Ratio

Хэлмэгдүүлэлтийг шүүхээр тогтоолгоно гэв

Монголын түүхэнд хар толбо үлдээсэн хэлмэгдүүлэлт нь хүний эрх, эрх