Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Унгар дөрвөн хүүхэдтэй эхчүүдээс татвар авахгүй

Ratio

Унгар дөрвөн хүүхэдтэй эхчүүдээс татвар авахгүй

Энэ нь хүн амын өсөлтийг нэмэгдүүлэх гэнэ.