Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Унгар

Ratio

Унгар дөрвөн хүүхэдтэй эхчүүдээс татвар авахгүй

Энэ нь хүн амын өсөлтийг нэмэгдүүлэх гэнэ.

Ratio

Европын холбоо Унгарт сахилгын шийтгэл ногдууллаа

Ингэснээр Унгар санал өгөх эрхээ алдах аюулд хүрээд байна.

Ratio

Унгарын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлээр Биокомбинатыг шинэчилнэ

Унгарын Засгийн газраас 25 сая долларын хөнгөлөлттэй зээл олгох юм.