Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

ургац хураалт 58 хувьтай байна

Ratio

Ургац хураалт 58 хувьтай байна

Харин малчдын хадлан тэжээл бэлтгэх ажил 73.5 хувьтай байна.