Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

усалгаа хэтэрсэн цэцэг

Ratio

Усалгаа хэтэрсэн цэцгийг яах вэ?

Усалгаа хэтэрснээр цэцэг илжирч үхдэг байна.