Өдрийн Тойм - Чухлыг тоймлоно

Фукушимагийн цацраг идэвхит бодис

Ratio

Япон цацраг идэвхит усаа далай руу урсгаж магадгүй 

Фукушимагийн атомын цахилгаан станцын дэлбэрэлтийн үеэр их хэмжээний ус ашигласан